Chord Gitar Nadia Nur Fatimah feat. Zahron Nasywa - Innafil Jannati

Chord Gitar Nadia Nur Fatimah feat. Zahron Nasywa - Innafil Jannati

Intro : Em..Am G Dm Em..
    G Dm Em..

Reff :
   Em            Am
 inna fîl jannati nahron min laban..
   G      Dm     Em
 li’aliyyin wa husainin wa hasan..
   Em            Am
 inna fîl jannati nahron min laban..
   G      Dm     Em
 li’aliyyin wa husainin wa hasan..
   G      Dm     Em
 li’aliyyin wa husainin wa hasan..

   Em           Am
 inna fîl jannati nahron min laban..
   G      Dm     Em
 li’aliyyin wa husainin wa hasan..
   Em            Am
 inna fîl jannati nahron min laban..
   G      Dm     Em
 li’aliyyin wa husainin wa hasan..
   G      Dm     Em
 li’aliyyin wa husainin wa hasan..
‎
Musik : Em..Am G Dm Em..
    G Dm Em..

   Em          Am
kullu man kana muhibban lahumu..
‎   G      Dm      Em
yadkhulul jannata min ghairi hazan..
   Em          Am
kullu man kana muhibban lahumu..
‎   G      Dm      Em
yadkhulul jannata min ghairi hazan..
‎‎   G      Dm      Em
yadkhulul jannata min ghairi hazan..
‎
Reff :
   Em            Am
 inna fîl jannati nahron min laban..
   G      Dm     Em
 li’aliyyin wa husainin wa hasan..
   Em            Am
 inna fîl jannati nahron min laban..
   G      Dm     Em
 li’aliyyin wa husainin wa hasan..
   G      Dm     Em
 li’aliyyin wa husainin wa hasan..

Musik : Em..Am G Dm Em..
    G Dm Em..

   Dm
Yâ Rosûlan qod habânâ
   Dm       Em
hubbuhu fadl-lan wa man..
‎   G     Dm
jud 'alainâ bittadânî
   Em
nartajî minkal minan..
‎
   Dm
Yâ Rosûlan qod habânâ
   Dm       Em
hubbuhu fadl-lan wa man..
‎   G     Dm
jud 'alainâ bittadânî
   Em
nartajî minkal minan..
‎‎   G     Dm
jud 'alainâ bittadânî
   Em
nartajî minkal minan..

Reff :
   Em            Am
 inna fîl jannati nahron min laban..
   G      Dm     Em
 li’aliyyin wa husainin wa hasan..
   Em            Am
 inna fîl jannati nahron min laban..
   G      Dm     Em
 li’aliyyin wa husainin wa hasan..
   G      Dm     Em
 li’aliyyin wa husainin wa hasan..
  G      Dm     Em
 li’aliyyin wa husainin wa hasan..
Bostut My Personal Blog Newbie, UI/UX Designer

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel